Enskede Ridhus

Sommaren 2019-2020 har vi renoverat taket med återanvänt lertegel, nya reglar och underlagspapp samt nya plåtbeslag.

Senast uppdaterad 24 januari 2022