Underhåll

Hål i taket kan ge hål i plånboken.

Väder och vind, fågelträck och smuts nöter på taket och orsakar frätningar och korrosionsangrepp i materialet. I fotrännor, hängrännor och ränndalar samlas det ofta löv och annat skräp som hindrar vattnets väg nedåt. Följden blir läckage med stora fuktskador och kostnader som följd.

Det är därför avgörande att du låter oss genomföra kontinuerlig besiktning av taket. Tecknar du ett serviceavtal, rengör vi vattengångarna och kontrollerar stuprör, falser och skarvar regelbundet. Fråga oss gärna om du vill veta mer om reparationer och underhåll.

Senast uppdaterad 24 januari 2022