Taksäkerhet

Vi gör en livsviktig översyn kostnadsfritt.

Just nu vill vi rikta din uppmärksamhet på takets skyddsanordningar. Vågar du sätta ditt liv på att infästningar, stegar och räcken på taket håller om du skulle råka trampa snett? Som fastighetsägare ansvarar du för att de finns och att de underhålls på ett tillfredsställande sätt. Är det dags att se över säkerhetsanordningarna, gör vi gärna en kostnadsfri besiktning.

Senast uppdaterad 24 januari 2022