Banérgatan 17

Omtäckning av gatu och gårdshus utfört 2019

Senast uppdaterad 24 januari 2022