Villagatan 4

Tak och fasad Villagatan 4. Utfört 2011.

Beställare SEHED Fasad AB

Senast uppdaterad 24 januari 2022