Vi täcker in tak

Våra tjänster täcker det mesta gällande tak och byggnadsplåtslageri.
Tegeltak

Tegeltak

Tegel till taket. Har du tegel, eller funderar du på att välja tegel till taket, ska du veta att vi gör alltifrån att byta trasiga tegelpannor till större om- och nyläggningar av papp, läkt och tegel.
Läs mer

Snöskottning

Istappar som hotande växer runt stuprören. Snö som när som helst kan rasa ned på trottoaren. Den höga olycksrisken har gjort att du som fastighetsägare enligt lag (kap 3 §3 i Ordningslagen) är skyldig att se till att snö och is skottas ned från taket.
Läs mer
Snöskottning
Takmålning

Takmålning

En tumregel är att måla om taket vart åttonde år. Visst kan det ske både oftare och med längre tid emellan. Huvudsaken är att du har kontroll över takets status under tiden (fråga oss gärna om serviceavtal). Färgen skyddar plåten från rost och är en billig försäkring i längden.
Läs mer

Taktäckning

Taket är husets femte fasad och en stor del av husets karaktär. Oavsett vilken typ av taktäckning du tänker välja, kan vi vägleda dig mellan de olika materialen. Från exempelvis koppar som har upp till 75 års livslängd, till skiffer som ger huset en stark personlighet.
Läs mer
23004669 1511917835540393 5656994128303927819 O
Taksäkerhet

Taksäkerhet

Vågar du sätta ditt liv på att infästningar, stegar och räcken på taket håller om du skulle råka trampa snett? Som fastighetsägare ansvarar du för att de finns och att de underhålls på ett tillfredsställande sätt.
Läs mer

Underhåll

Väder och vind, fågelträck och smuts nöter på taket och orsakar frätningar och korrosionsangrepp i materialet. I fotrännor, hängrännor och ränndalar samlas det ofta löv och annat skräp som hindrar vattnets väg nedåt. Följden blir läckage med stora fuktskador och kostnader som följd.
Läs mer
11875214 897177067014476 6624126318484528273 O