Taksäkerhet

Vi gör en livsviktig översyn kostnadsfritt. Just nu vill vi rikta din uppmärksamhet på takets skyddsanordningar. Vågar du sätta ditt liv på att infästningar, stegar och räcken på taket håller om du skulle råka trampa snett? Som fastighetsägare ansvarar du för att de finns och att de underhålls på ett tillfredsställande sätt. Är det dags att se över säkerhetsanordningarna, gör vi gärna en kostnadsfri besiktning.

Underhåll

Hål i taket kan ge hål i plånboken. Väder och vind, fågelträck och smuts nöter på taket och orsakar frätningar och korrosionsangrepp i materialet. I fotrännor, hängrännor och ränndalar samlas det ofta löv och annat skräp som hindrar vattnets väg nedåt. Följden blir läckage med stora fuktskador och kostnader som följd. 

Läs mer: Underhåll