Snöskottning 2016-2017

Skottning sker med licensierade takskottare. Istappar som hotande växer runt stuprören. Snö som när som helst kan rasa ned på trottoaren. Den höga olycksrisken har gjort att du som fastighetsägare enligt lag (kap 3 §3 i Ordningslagen) är skyldig att se till att snö och is skottas ned från taket. Snöskottning av tak kräver yrkeskunnigt folk. Arbetet sker via säsongsavtal, då vi åtar oss att efter avrop avlägsna snö och is från taken.

Kontraktskunder. Bäställ gärna snöskottning online. Navigera till Contact Form och fyll i fastighetsägare, ditt namn, vad som beställes, kontaktinfo om annan än på kontraktet ni sänt in. Beställ snöskottning.