Vi täcker in tak

Våra tjänster täcker det mesta gällande tak och byggnadsplåtslageri.

Nedan visas exempel på verksamheter.

Tegeltak

Tegel till taket. Har du tegel, eller funderar du på att välja tegel till taket, ska du veta att vi gör alltifrån att byta trasiga tegelpannor till större om- och nyläggningar av papp, läkt och tegel. Hör gärna av dig om råd och tips.

Snöskottning 2020-2021

Skottning sker med licensierade takskottare. Istappar som hotande växer runt stuprören. Snö som när som helst kan rasa ned på trottoaren. Den höga olycksrisken har gjort att du som fastighetsägare enligt lag (kap 3 §3 i Ordningslagen) är skyldig att se till att snö och is skottas ned från taket. Snöskottning av tak kräver yrkeskunnigt folk. Arbetet sker via säsongsavtal, då vi åtar oss att efter avrop avlägsna snö och is från taken.

Kontraktskunder. Bäställ gärna snöskottning online. Gå till Kontaktformulär under Beställ snöskottning  och fyll i fastighetsägare, ditt namn, vad som beställes, kontaktinfo om annan än på kontraktet ni sänt in.

 

Takmålning

Måla om taket; en billig försäkring mot rost.
En tumregel är att måla om taket vart åttonde år. Visst kan det ske både oftare och med längre tid emellan. Huvudsaken är att du har kontroll över takets status under tiden (fråga oss gärna om serviceavtal). Färgen skyddar plåten från rost och är en billig försäkring i längden. Vi utför målningsarbeten på nya och kulturmärkta hus med hjälp av modern teknik.

Taktäckning

Ett tak ska skydda i ur och skur.
Taket är husets femte fasad och en stor del av husets karaktär. Oavsett vilken typ av taktäckning du tänker välja, kan vi vägleda dig mellan de olika materialen. Från exempelvis koppar som har upp till 75 års livslängd, till skiffer som ger huset en stark personlighet.
Vad du än fastnar för i slutänden, kan vi ta hand om hela uppdraget – från ritning till färdigtäckt tak.

Fler artiklar...

  1. Taksäkerhet
  2. Underhåll